Nederlands

Welkom bij STOC!        

STOC houdt zich actief bezig met de verbetering van opvoeding en onderwijs aan allochtone kinderen en heeft als doel om de participatie, integratie en emancipatie van de allochtone bewoners te bevorderen.


Bij STOC wordt aan kinderen en volwassenen de gelegenheid gegeven om als echte Amsterdamse burgers deel te kunnen nemen aan het leven van alledag, de school, het werk en de dagelijkse boodschappen.

Naast activiteiten voor kinderen organiseert STOC ook studievoorlichting en schoolkeuze voor ouders. Naast Turkse kinderen zijn er op dit moment ook kinderen van Marokkaanse, Egyptische, Chinese en Russiche afkomst.

Elke dag is er wel een activiteit; Nederlands voor nieuwkomers, mannen, vrouwen en kinderen. Maar ook begeleiding van basisschool leerlingen om ze een kans te geven op een goede manier, zonder achterstand, door de stromen naar het middelbaar onderwijs, d.m.v. CITO toets training en informatie voor ouders over het schoolsysteem in Nederland. Dit systeem is voor buitenstaanders erg moelijk te begrijpen is, zonder enige uitleg in hun eigen taal.

De cultuur wordt onderwezen en uitgedragen door de lessen volksdansen en muziek maken op de saz. De kinderen treden regelmatig op in het hele land of in de buurt om mensen te laten kennismaken en genieten van de mooie Turkse cultuur. Zo kunnen we echt zeggen dat we een multiculturele samenleving zijn.

 

Er is geen mogelijkheid meer voor OALT (eigentaalles) onderwijs. Daarom heeft STOC gekeken naar de mogelijkheid van voortzetting van Turkse taallessen. We beginnen op zaterdag met twee verschillende nievaus Turkse taalles voor de kinderen, en hebben we gratis onderwijs spreekuur voor ouders. Ook worden er cursussen opvoeding verzorgd en wordt informatie gegeven over de ouderraad en medezeggenschaapsraad op scholen. Voor vrouwen zijn er culturele ontmoetingen en koffieochtenden.

500

Hoog gewaardeerd

 

Meer dan 500 oud cursisten hebben de taallessen en workshops goed afgerond.

150

over de 150 cursisten

 

Door ons brede aanbod hebben wij

per jaar meer dan 150 cursisten.

10

10+ Docenten

 

Samen met meer dan 10 + proffesionele taal/vak docenten en vrijwilligers bieden wij verschillende cursussen en activiteiten aan. 

ons aanbod:

01

Taallessen volwassenen

 

Nederlandse / Engelse taalcursus voor volwassenen 

04

Turks voor kinderen

 

Turkse taalcursus voor kinderen.

07

Huiswerk begeleiding

 

Speciale huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren.

02

Turkse taalcursus

 

Turkse taalcursus voor volwassenen

05

Prive taalles 

 

Liever priveles om de Nederlandse, Turkse of Engelse taal leren?

08

 Muziek les.

 

Wil je viool, sas, keyboard of een ander instrument leren spelen?

03

Volksdansen voor jongeren

 

Cursus volksdansen voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

06

Vertaalwerk.

 

Vertaal werk in en uit de Turkse taal.

09

Overige activiteiten.

 

Overige activiteiten voor jong en oud, zoals turkse kooklessen of participatiecursussen.

Testimonials

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Gallery